Microbiologia este o ştiinţa biologică fundamentală, care studiază morfologia, fizologia şi sistematica microorganismelor, originea şi evoluţia lor, fenomenele de eriditate şi variabilitate microbiana cuprinzând un sistem organizat de cunoştinţe privind legile după care se desfăşoară viaţa microorganismelor.

Scopul cursului este dobândirea unor noţiuni de microbiologie (bacteriologie, micologie şi virusologie) necesare pentru formaţia inginerilor în industria alimentară, sau specialiștilor în agricultură; cunoasterea unor bacterii, virusuri, paraziţi şi ciuperci împlicate în patologia infecţioasa generală. La terminarea cursului, studenţii trebuie să fiu capabili de a caracteriza principalele grupe de microorganizme, de aplicat cunoştinţele obţinute în rezolvarea problemelor tehnologice.