Cursul este destinat studenților pentru formarea culturii rofesionale-didactica specialității