Cursul este destinat studentilor anului I, licenta